(1)
Reegård, K.; Rogstad, J.; Hegna, K. Stedlige Perspektiver På Skoleliv Og Yrkesfag. NJCIE 2019, 3, 1-7.