(1)
Reegård, K.; Rogstad, J.; Hegna, K. Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. NJCIE 2019, 3, 1-7.