(1)
Paul, E. Stödpraktiker I Relation till arbetsplatsförlagt lärande I Svensk Gymnasial lärlingsutbildning. NJCIE 2022, 6.