(1)
Tårnesvik, Åshild; Schmid, E. Å Velge Bort læring I Skolen Til Fordel for læring I Praksis: En Casestudie Om Veien Frem Til Fagbrev via Praksisbrev. NJCIE 2022, 6.