(1)
Tårnesvik, Åshild; Schmid, E. Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev. NJCIE 2022, 6.