(1)
Tvinnereim, K. R.; Bergset, G. "Det er veldig forskjellig fra hjemlandet mitt": Migrantforeldres erfaringer med kommunikasjon og samhandling med barnehagepersonalet. NJCIE 2023, 7.