Helleve, M. B. (2017). Stimulering av global bevissthet gjennom internasjonalisering. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 1(1). https://doi.org/10.7577/njcie.1933