Sætra, E., & Stray, J. H. (2019). Læreplan og demokrati: Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), 3–18. https://doi.org/10.7577/njcie.2440