Utvær, B. K., & Saur, E. (2019). Små- og stordriftsfordeler i yrkesfaglige løp: Stedets betydning for opplæring i skole og bedrift. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(3), 43–60. https://doi.org/10.7577/njcie.3270