Hovdhaugen, E., & Skålholt, A. (2019). Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(3), 24–42. https://doi.org/10.7577/njcie.3281