Reegård, K., Rogstad, J., & Hegna, K. (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(3), 1–7. https://doi.org/10.7577/njcie.3593