Paul, E. (2022). Stödpraktiker i relation till arbetsplatsförlagt lärande i svensk gymnasial lärlingsutbildning. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 6(3-4). https://doi.org/10.7577/njcie.4842