Sætra, Emil, and Janicke Heldal Stray. 2019. “Læreplan og demokrati: Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 3 (1):3-18. https://doi.org/10.7577/njcie.2440.