Sætra, Emil, and Janicke Heldal Stray. 2019. “Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 3 (1):19-32. https://doi.org/10.7577/njcie.2441.