Utvær, Britt Karin, and Ellen Saur. 2019. “Små- Og Stordriftsfordeler I Yrkesfaglige løp: Stedets Betydning for opplæring I Skole Og Bedrift”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 3 (3):43-60. https://doi.org/10.7577/njcie.3270.