Hovdhaugen, Elisabeth, and Asgeir Skålholt. 2019. “Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 3 (3):24-42. https://doi.org/10.7577/njcie.3281.