Reegård, Kaja, Jon Rogstad, and Kristinn Hegna. 2019. “Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 3 (3):1-7. https://doi.org/10.7577/njcie.3593.