Paul, Enni. 2022. “Stödpraktiker i relation till arbetsplatsförlagt lärande i svensk gymnasial lärlingsutbildning”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 6 (3-4). https://doi.org/10.7577/njcie.4842.