Tårnesvik, Åshild, and Evi Schmid. 2022. “Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 6 (3-4). https://doi.org/10.7577/njcie.4849.