Tårnesvik, Åshild, and Evi Schmid. 2022. “Å Velge Bort læring I Skolen Til Fordel for læring I Praksis: En Casestudie Om Veien Frem Til Fagbrev via Praksisbrev”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 6 (3-4). https://doi.org/10.7577/njcie.4849.