Tvinnereim, Kathrine Rønning, and Gunnhild Bergset. 2023. “‘Det er veldig forskjellig fra hjemlandet mitt’: Migrantforeldres erfaringer med kommunikasjon og samhandling med barnehagepersonalet”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 7 (3). https://doi.org/10.7577/njcie.5457.