Sætra, E. and Stray, J. H. (2019) “Læreplan og demokrati: Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv”, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), pp. 3–18. doi: 10.7577/njcie.2440.