Sætra, E. and Stray, J. H. (2019) “Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap”, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), pp. 19–32. doi: 10.7577/njcie.2441.