Hovdhaugen, E. and Skålholt, A. (2019) “Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring”, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(3), pp. 24–42. doi: 10.7577/njcie.3281.