Reegård, K., Rogstad, J. and Hegna, K. (2019) “Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag”, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(3), pp. 1–7. doi: 10.7577/njcie.3593.