Paul, E. (2022) “Stödpraktiker i relation till arbetsplatsförlagt lärande i svensk gymnasial lärlingsutbildning”, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 6(3-4). doi: 10.7577/njcie.4842.