Tårnesvik, Åshild and Schmid, E. (2022) “Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev”, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 6(3-4). doi: 10.7577/njcie.4849.