[1]
Åshild Tårnesvik and E. Schmid, “Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev”, NJCIE, vol. 6, no. 3-4, Sep. 2022.