Hovdhaugen, E., and A. Skålholt. “Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), vol. 3, no. 3, Dec. 2019, pp. 24-42, doi:10.7577/njcie.3281.