Reegård, K., J. Rogstad, and K. Hegna. “Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), vol. 3, no. 3, Dec. 2019, pp. 1-7, doi:10.7577/njcie.3593.