Paul, E. “Stödpraktiker I Relation till arbetsplatsförlagt lärande I Svensk Gymnasial lärlingsutbildning”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), vol. 6, no. 3-4, Sept. 2022, doi:10.7577/njcie.4842.