Tårnesvik, Åshild, and E. Schmid. “Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), vol. 6, no. 3-4, Sept. 2022, doi:10.7577/njcie.4849.