Tårnesvik, Åshild, and E. Schmid. “Å Velge Bort læring I Skolen Til Fordel for læring I Praksis: En Casestudie Om Veien Frem Til Fagbrev via Praksisbrev”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), vol. 6, no. 3-4, Sept. 2022, doi:10.7577/njcie.4849.