Tvinnereim, K. R., and G. Bergset. “‘Det er veldig forskjellig fra hjemlandet mitt’: Migrantforeldres erfaringer med kommunikasjon og samhandling med barnehagepersonalet”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), vol. 7, no. 3, Oct. 2023, doi:10.7577/njcie.5457.