[1]
Lundén, A., Hafstad, U. and Larsson, S. 2020. Jämförelse av CKD-EPI och MDRD ekvationsformler för estimerad glomerulär filtrationshastighet. : Comparison of CKD-EPI and MDRD equation formulas for estimated glomerular filtration rate. Radiography Open. 6, 1 (Dec. 2020), 13–31. DOI:https://doi.org/10.7577/radopen.3984.