[1]
Johansen, K.J. and Fjellaksel, R. 2022. Radiography students¬ī experience using e-learning module in the subject nuclear medicine: Radiografstudenters erfaring ved bruk av en nettbasert studiemodul i emnet nukle√¶rmedisin. Hvordan kan nettbaserte studiemoduler bidra til motivasjon og aktivitet?. Radiography Open. 8, 1 (May 2022). DOI:https://doi.org/10.7577/radopen.4706.