(1)
Lundén, A.; Hafstad, U. .; Larsson, S. . Jämförelse Av CKD-EPI Och MDRD Ekvationsformler för Estimerad glomerulär Filtrationshastighet. : Comparison of CKD-EPI and MDRD Equation Formulas for Estimated Glomerular Filtration Rate. RadOpen 2020, 6, 13-31.