(1)
Lundén, A.; Hafstad, U. .; Larsson, S. . Jämförelse av CKD-EPI och MDRD ekvationsformler för estimerad glomerulär filtrationshastighet. : Comparison of CKD-EPI and MDRD equation formulas for estimated glomerular filtration rate. RadOpen 2020, 6, 13-31.