(1)
Johansen, K. J. .; Fjellaksel, R. Radiography Students¬ī Experience Using E-Learning Module in the Subject Nuclear Medicine: Radiografstudenters Erfaring Ved Bruk Av En Nettbasert Studiemodul I Emnet nukle√¶rmedisin. Hvordan Kan Nettbaserte Studiemoduler Bidra Til Motivasjon Og Aktivitet?. RadOpen 2022, 8.