Lundén, A., Hafstad, U. ., & Larsson, S. . (2020). Jämförelse av CKD-EPI och MDRD ekvationsformler för estimerad glomerulär filtrationshastighet. : Comparison of CKD-EPI and MDRD equation formulas for estimated glomerular filtration rate. Radiography Open, 6(1), 13–31. https://doi.org/10.7577/radopen.3984