Skalmeraas, M. M., Ellingboe, E., & Rusandu, A. (2021). Choice of angiographic imaging modality: CTA vs. MRA: Valg av modalitet ved karundersøkelser: CTA vs. MRA. Radiography Open, 7(1), 34–53. https://doi.org/10.7577/radopen.4605