Johansen, K. J. ., & Fjellaksel, R. (2022). Radiography students¬ī experience using e-learning module in the subject nuclear medicine: Radiografstudenters erfaring ved bruk av en nettbasert studiemodul i emnet nukle√¶rmedisin. Hvordan kan nettbaserte studiemoduler bidra til motivasjon og aktivitet?. Radiography Open, 8(1). https://doi.org/10.7577/radopen.4706