JOHANSEN, K. J. .; FJELLAKSEL, R. Radiography students´ experience using e-learning module in the subject nuclear medicine: Radiografstudenters erfaring ved bruk av en nettbasert studiemodul i emnet nukleærmedisin. Hvordan kan nettbaserte studiemoduler bidra til motivasjon og aktivitet?. Radiography Open, [S. l.], v. 8, n. 1, 2022. DOI: 10.7577/radopen.4706. Disponível em: https://journals.oslomet.no/index.php/radopen/article/view/4706. Acesso em: 4 dec. 2022.