Udaka, Tetsunobu, Takeyoshi Nishiyama, Tomoaki Ohtsuka, Nobuyuki Watanabe, Izuru Endou, Osamu Yoshida, Hiroaki Asano, Masatoshi Kubo, and Hironori Kurokawa. 2022. “Transomental hernias: Multi-detector row computed tomography findings in 15 clinical cases”. Radiography Open 8 (1):61-69. https://doi.org/10.7577/radopen.5178.