Skalmeraas, M. M., Ellingboe, E. and Rusandu, A. (2021) “Choice of angiographic imaging modality: CTA vs. MRA: Valg av modalitet ved karundersøkelser: CTA vs. MRA”, Radiography Open, 7(1), pp. 34–53. doi: 10.7577/radopen.4605.