Johansen, K. J. . and Fjellaksel, R. (2022) “Radiography students´ experience using e-learning module in the subject nuclear medicine: Radiografstudenters erfaring ved bruk av en nettbasert studiemodul i emnet nukleærmedisin. Hvordan kan nettbaserte studiemoduler bidra til motivasjon og aktivitet?”, Radiography Open, 8(1). doi: 10.7577/radopen.4706.