[1]
K. J. . Johansen and R. Fjellaksel, “Radiography students´ experience using e-learning module in the subject nuclear medicine: Radiografstudenters erfaring ved bruk av en nettbasert studiemodul i emnet nukleærmedisin. Hvordan kan nettbaserte studiemoduler bidra til motivasjon og aktivitet?”, RadOpen, vol. 8, no. 1, May 2022.