1.
Lundén A, Hafstad U, Larsson S. Jämförelse av CKD-EPI och MDRD ekvationsformler för estimerad glomerulär filtrationshastighet. : Comparison of CKD-EPI and MDRD equation formulas for estimated glomerular filtration rate. RadOpen [Internet]. 2020Dec.12 [cited 2021Feb.25];6(1):13-31. Available from: https://journals.oslomet.no/index.php/radopen/article/view/3984