1.
Johansen KJ, Fjellaksel R. Radiography students¬ī experience using e-learning module in the subject nuclear medicine: Radiografstudenters erfaring ved bruk av en nettbasert studiemodul i emnet nukle√¶rmedisin. Hvordan kan nettbaserte studiemoduler bidra til motivasjon og aktivitet?. RadOpen [Internet]. 2022 May 24 [cited 2022 Dec. 4];8(1). Available from: https://journals.oslomet.no/index.php/radopen/article/view/4706