(1)
Reinertsen, A.; Rossholt, N. Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. RERM 2016, 7.