Reinertsen, A. and Rossholt, N. (2016) “Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder”, Reconceptualizing Educational Research Methodology, 7(2). doi: 10.7577/rerm.1843.