[1]
A. Reinertsen and N. Rossholt, “Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder”, RERM, vol. 7, no. 2, Dec. 2016.