Reinertsen, A., and N. Rossholt. “Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder”. Reconceptualizing Educational Research Methodology, vol. 7, no. 2, Dec. 2016, doi:10.7577/rerm.1843.