1.
Reinertsen A, Rossholt N. Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. RERM [Internet]. 2016 Dec. 1 [cited 2024 May 21];7(2). Available from: https://journals.oslomet.no/index.php/rerm/article/view/1843