(1)
Kjeldsen, J. E. The Rhetoric of PowerPoint. seminar 2006, 2.